Slovensko pomôže Ukrajine s výkupom jej vlastného obilia

obilie

Slovensko navrhlo vytvorenie spoločného európskeho nástroja na vykupovanie ukrajinskej pšenice priamo ukrajinskou vládou. Tento návrh bol predložený na online rokovaní ministrov pôdohospodárstva krajín V4, Bulharska, Rumunska a Ukrajiny, ktoré sa konalo v piatok. Zdroje by poskytla Európska komisia prostredníctvom Svetového potravinového programu.

Tento krok by umožnil, aby sa pšenica dostala naspäť na ukrajinské trhy. Všetky krajiny vyjadrili svoju podporu tomuto návrhu. Poľsko a Maďarsko navrhli zaviesť dočasné clá na import ukrajinských poľnohospodárskych produktov, avšak toto opatrenie je zatiaľ len návrhom.

Dočasné zavedenie ciel je len návrh, na ktorom sa všetky krajiny zúčastnené na online stretnutí zhodli a podporia ho na úrovni Európskej komisie. Rozhodnutie však musí prísť zo strany všetkých členských krajín Európskej únie.

Obe iniciatívy budú prezentované na najbližšom zasadnutí rady ministrov pôdohospodárstva. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan verí, že sa podarí kritickú situáciu s uvoľnením skladov pre obilie vyriešiť čo najskôr, pretože žatva sa začína o tri až štyri mesiace a času na riešenie problému nie je veľa.

Vlčan tiež informoval ukrajinského veľvyslanca na Slovensku o dôvodoch zákazu spracovania a uvádzania ukrajinského obilia nielen v potravinovom, ale aj krmovinovom reťazci. Minister poskytol pomoc v riešení tohto problému používania nepovolených ochranných prostriedkov v Európskej únii. Veľvyslanec tlmočil porozumenie a navrhol stretnutie s ukrajinským ministrom pôdohospodárstva.

Minister Vlčan: Kontaminovaná ukrajinská pšenica v Slovensku

Bratislava – Na Slovensko prišlo približne 1500 ton ukrajinskej pšenice, v ktorej bola zistená nebezpečná koncentrácia chlór-pyrifosu – pesticídu, ktorý je v Európskej únii zakázaný. Oznámil to poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan. Kontaminovanú vzorku obilia našli v najväčšom slovenskom mlyne v Kolárove v Nitrianskom kraji.

Ďalší zaujímavý článok zadarmo:  Mäso, ktoré Slováci úplne podceňujú. Je oveľa zdravšie ako kuracie mäso

Vlčan potvrdil, že ide o nebezpečnú koncentráciu pesticídu, ktorý bol v Európskej únii zakázaný. Šéf agrorezortu vydal súhlas na vydanie usmernenia ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy na zákaz spracovania a uvádzania produktov z tejto pšenice. Tento zákaz sa bude týkať všetkej pšenice, ktorá je na Slovensku.

Minister ďalej uviedol, že budú vykonávať kontrolu všetkých vzoriek ukrajinskej pšenice a produktov, ktoré z nej boli vyrobené. Túto informáciu vložili do systému európskeho rýchleho varovania Rapid Alert System.

Podľa ministra Vlčana bol objav zistenia nadlimitného množstva rezidua pesticídu v obilí výsledkom laboratórnej analýzy. Kontaminovanú vzorku obilia odobrali z približne 65 plne naložených, veľkých kamiónov, ktoré boli legálne dovozené na Slovensko.

Šéf ĽSNS Marian Kotleba

„Škandál s otráveným obilím dovezeným z Ukrajiny do najväčšieho slovenského mlynu je len vrcholom ľadovca.

30 rokov všetky vlády na Slovensku likvidujú našu potravinovú sebestačnosť. 30 rokov sa z roka na rok viac a viac prehlbuje naša závislosť od dovozu potravín, potravinárskych výrobkov a potravinárskych surovín zo zahraničia. A potom to takto dopadne.

Nerobme si však ilúzie, že iné suroviny, polotovary a potraviny dovezené zo zahraničia sú na tom lepšie. Obilie ošetrované tou najhnusnejšou chémiou, suroviny konzervované priemyselným spôsobom a potraviny obsahujúce viac chémie, ako skutočného jedla. To je vizitka mnohých dovážaných potravín zo zahraničia. Jediná cesta, ako to zmeniť, je začať sa seriózne venovať obnoveniu potravinovej sebestačnosti Slovenskej republiky!

Ďalší zaujímavý článok zadarmo:  Na európsky kontinent sa ženie veľká hrozba. Slovensko sa tomu nevyhne

Podporovať domácich producentov, zakladať a podporovať malé rodinné farmy a podniky, a poskytnúť slovenským chovateľom a pestovateľom systémovú štátnu podporu. Nie za účelom dosahovania vyšších ziskov, ale za účelom získania kvalitných a dlhodobo produkovateľných potravín, určených výlučne pre domáci slovenský trh.

Avšak aby k takémuto systémovému posunu v oblasti slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva došlo, je potrebné ho vymaniť z rúk oligarchov a finančných skupín, ktoré pôdu nevnímajú ako rodnú hrudu, ktorá nás má uživiť, ale ako časť kapitálu, z ktorého chcú vytrieskať čo najviac peňazí. Očistenie od oligarchov a finančných skupín však nebude možné dovtedy, kým ľudia budú voliť strany, ktoré tí istí oligarchovia a finančné skupiny kontrolujú.

Slovensko sa aj v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva slobodne nenadýchne, kým sa ľudia budú rozhodovať podľa tendenčných médií, ovládaných takými istými oligarchami a takými istými finančnými skupinami, ktoré v spojení s politikmi likvidujú našu potravinovú sebestačnosť.

Ak chceme zdravo jesť, musíme sa jednoducho vymaniť z vplyvu tých, ktorí nám na tanier vkladajú otrávené jedlo a po novom aj syntetické mäso a mlieko alebo chrústy a červíky.

Už v najbližších voľbách si každý bude môcť vybrať, či má pokračovať vláda štandardných strán, slúžiacich oligarchom a finančným skupinám, alebo to skúsi s tými, ktorých média nenávidia a oligarchovia a finančné skupiny prenasledujú. Teda s nami.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *