Veľká zmena na Slovensku! Budeme mať 18 ročných policajtov

policajti od 18 rokov

Významné zmeny v prijímacom procese do Policajného zboru (PZ) boli v utorok schválené poslancami Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR). Najväčšou zmenou je zníženie minimálneho veku pre vstup do zboru na 18 rokov. Táto novela zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície bola schválená v utorok.

Cieľom týchto zmien je zvýšiť záujem o vstup do polície a iných súvisiacich zložiek, ktoré sú pokryté týmto zákonom. Štátna služba kadeta, ktorá bola doteraz určená pre občanov vo veku od 18 do 21 rokov, bude zo zákona odstránená spolu so zvýšením minimálneho veku. Týmto krokom sa odstráni dvojznačnosť v systéme prijímania nových príslušníkov do služobného pomeru.

TENTO ČLÁNOK PREČÍTALI VŠETCI:  Slováci si dávajú do práčky plastové sáčky. Zachraňuje to domácnosti

Očakáva sa, že tieto zmeny prinesú väčší záujem medzi občanmi o službu v polícii a v iných zložkách patriacich pod tento zákon. Potenciálni záujemcovia sa tak budú môcť prihlásiť do policajného zboru ihneď po úspešnom absolvovaní stredoškolského vzdelania. Autori novely dúfajú, že tieto kroky prispejú k lepšiemu a udržateľnému personálnemu obsadeniu polície.

Okrem zníženia minimálneho veku novela tiež upravuje dĺžku prípravnej štátnej služby a skúšobnej doby policajta, ktorý získava kvalifikačnú požiadavku policajného vzdelania prostredníctvom denného bakalárskeho štúdia.

Poslanci taktiež schválili pozmeňujúci návrh, ktorý zvyšuje maximálnu výšku rizikového príplatku z pôvodných 232,5 eura na 500 eur. Toto zvýšenie bude v kompetencii ministra a bude mať dobrovoľný charakter. Maximálna výška príspevku na bývanie sa tiež zvýši na 500 eur. Týmto opatrením sa má dosiahnuť flexibilnejšie riešenie personálnej situácie, najmä v úradoch, ktoré sa nachádzajú v regiónoch s kritickým nedostatkom pracovnej sily a výrazne rastúcimi nákladmi na bývanie.

TENTO ČLÁNOK PREČÍTALI VŠETCI:  Vyrobíte si to hnojivo sami. Kvety vám budú doma rásť ako divé

Nová novela zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru prináša významné zmeny, ktoré majú pozitívny vplyv na prístup mladých ľudí k polícií a zlepšenie personálnej situácie v tejto oblasti. Verí sa, že tieto kroky prispejú k posilneniu a zvýšeniu kvality polície a súvisiacich zložiek na Slovensku.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *