Čína vyzýva na prímerie, predstavila 12-bodový plán na vyriešenie vojny na Ukrajine

Untitled 2 13

Čína vyzvala na prímerie na Ukrajine a ponúkla 12-bodový mierový plán na ukončenie vojny, ale obvinila Západ z vyprovokovania konfliktu.

Čína síce uviedla, že vo vojne zastáva neutrálny postoj, ale varovala, že jej vzťahy s Ruskom nemajú „žiadne hranice“, a odmietla uznať konflikt ako ruskú inváziu.

Čína tiež obvinila západné vlády, že konflikt vyprovokovali a „rozdúchavali plamene“ tým, že poskytli Ukrajine obranné zbrane.

Stalo sa tak v čase, keď Spojené štáty varovali, že Čína môže byť ochotná poskytnúť Rusku vojenskú pomoc, hoci Peking tieto obvinenia poprel.

 1. Rešpektovanie suverenity všetkých krajín. Všeobecne uznávané medzinárodné právo vrátane cieľov a zásad Charty OSN sa musí prísne dodržiavať. Musí sa účinne rešpektovať zvrchovanosť, nezávislosť a územná celistvosť všetkých krajín. Všetky krajiny, veľké aj malé, silné aj slabé, bohaté aj chudobné, sú rovnocennými členmi medzinárodného spoločenstva. Všetky strany by mali spoločne dodržiavať základné normy, ktorými sa riadia medzinárodné vzťahy, a presadzovať medzinárodnú spravodlivosť a nestrannosť. Malo by sa podporovať rovnaké a jednotné uplatňovanie medzinárodného práva a odmietnuť dvojité normy. 
 2. Opustiť mentalitu studenej vojny. Bezpečnosť jednej krajiny by sa nemala presadzovať na úkor iných. Bezpečnosť regiónu by sa nemala dosahovať posilňovaním alebo rozširovaním vojenských blokov. Legitímne bezpečnostné záujmy a obavy všetkých krajín by sa mali brať vážne a mali by sa náležite riešiť. Komplexný problém nemá jednoduché riešenie. V súlade s víziou spoločnej, komplexnej, kooperatívnej a udržateľnej bezpečnosti a s ohľadom na dlhodobý mier a stabilitu vo svete by všetky strany mali prispieť k vyváženej, účinnej a udržateľnej európskej bezpečnostnej architektúre. Všetky strany by sa mali postaviť proti presadzovaniu vlastnej bezpečnosti na úkor bezpečnosti ostatných, vyhýbať sa blokovej konfrontácii a spolupracovať v záujme mieru a stability na euroázijskom kontinente.
 3. Ukončenie nepriateľských akcií. Konflikty a vojny nikomu neprospievajú. Všetky strany musia zostať rozumné a zachovať zdržanlivosť, vyhnúť sa rozdúchavaniu plameňov a zvyšovaniu napätia a zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu krízy alebo dokonca tomu, aby sa vymkla spod kontroly. Všetky strany by mali povzbudiť Rusko a Ukrajinu, aby pracovali rovnakým smerom a čo najskôr obnovili priamy dialóg s cieľom postupne deeskalovať situáciu a nakoniec dosiahnuť úplné prímerie. 
 4. Obnovenie mierových rokovaní. Dialóg a rokovania sú jediným reálnym riešením ukrajinskej krízy. Všetky snahy vedúce k mierovému urovnaniu krízy by sa mali podporovať a podnecovať. Medzinárodné spoločenstvo by sa malo aj naďalej usilovať o správny prístup k podpore mierových rozhovorov, pomôcť stranám konfliktu čo najskôr otvoriť dvere k politickému urovnaniu a vytvoriť podmienky a platformy na obnovenie rokovaní. Čína bude v tejto súvislosti naďalej zohrávať konštruktívnu úlohu. 
 5. Riešenie humanitárnej krízy. Mali by sa povzbudzovať a podporovať všetky opatrenia na zmiernenie humanitárnej krízy. Humanitárne operácie by sa mali riadiť zásadami neutrality a nestrannosti a humanitárne otázky by sa nemali politizovať. Mala by sa účinne chrániť bezpečnosť civilistov a mali by sa vytvoriť humanitárne koridory na evakuáciu civilistov z oblastí konfliktu. Malo by sa vynaložiť úsilie na zvýšenie humanitárnej pomoci v dotknutých oblastiach, na zlepšenie humanitárnych podmienok a na zabezpečenie rýchleho, bezpečného a neobmedzeného prístupu humanitárnej pomoci s cieľom zabrániť rozsiahlej humanitárnej kríze. OSN by mala byť podporovaná v jej koordinačnej úlohe pri smerovaní humanitárnej pomoci do konfliktných oblastí.
 6. Ochrana civilistov a vojnových zajatcov. Strany konfliktu by mali prísne dodržiavať medzinárodné humanitárne právo, vyhýbať sa útokom na civilistov alebo civilné zariadenia, chrániť ženy, deti a iné obete konfliktu a rešpektovať základné práva vojnových zajatcov. Čína podporuje výmenu vojnových zajatcov medzi Ruskom a Ukrajinou a vyzýva všetky strany, aby na tento účel vytvorili priaznivejšie podmienky.
 7. Zachovanie bezpečnosti jadrových elektrární. Čína je proti ozbrojeným útokom na jadrové elektrárne alebo iné mierové jadrové zariadenia a vyzýva všetky strany, aby dodržiavali medzinárodné právo vrátane Dohovoru o jadrovej bezpečnosti (CNS) a rozhodne predchádzali jadrovým haváriám spôsobeným človekom. Čína podporuje Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) v jej konštruktívnej úlohe pri presadzovaní bezpečnosti a ochrany mierových jadrových zariadení.
 8. Znižovanie strategických rizík. Jadrové zbrane sa nesmú používať a jadrové vojny sa nesmú viesť. Hrozba jadrovými zbraňami alebo ich použitie by sa mali odmietnuť. Malo by sa zabrániť šíreniu jadrových zbraní a predchádzať jadrovým krízam. Čína je proti výskumu, vývoju a používaniu chemických a biologických zbraní ktoroukoľvek krajinou za akýchkoľvek okolností.
 9. Uľahčenie vývozu obilia. Všetky strany musia v plnej miere a účinne vykonávať Čiernomorskú obilnú iniciatívu podpísanú Ruskom, Tureckom, Ukrajinou a OSN vyváženým spôsobom a podporovať OSN, aby v tejto súvislosti zohrávala dôležitú úlohu. Iniciatíva globálnej spolupráce v oblasti potravinovej bezpečnosti, ktorú navrhla Čína, je reálnym riešením globálnej potravinovej krízy.
 10. Zastaviť jednostranné sankcie. Jednostranné sankcie a maximálny nátlak nemôžu problém vyriešiť, iba vytvárajú nové problémy. Čína je proti jednostranným sankciám, ktoré neschválila Bezpečnostná rada OSN. Príslušné krajiny by mali prestať zneužívať jednostranné sankcie a „jurisdikciu dlhej ruky“ voči iným krajinám s cieľom prispieť k deeskalácii ukrajinskej krízy a vytvoriť podmienky pre rozvojové krajiny na rast ich ekonomík a zlepšenie života ich obyvateľov.
 11. Zachovanie stability priemyselných a dodávateľských reťazcov. Všetky strany by mali horlivo zachovávať existujúci svetový hospodársky systém a vystupovať proti využívaniu svetového hospodárstva ako nástroja alebo zbrane na politické účely. Malo by sa vyvinúť spoločné úsilie na zmiernenie vedľajších účinkov krízy a na zabránenie narušeniu medzinárodnej spolupráce v oblasti energetiky, financií, obchodu s potravinami a dopravy a podkopaniu oživenia svetového hospodárstva.
 12. Podpora obnovy po skončení konfliktov. Medzinárodné spoločenstvo musí prijať opatrenia na podporu rekonštrukcie po skončení konfliktu v konfliktných oblastiach. Čína je pripravená poskytnúť pomoc a zohrávať konštruktívnu úlohu v tomto úsilí.
Ďalší zaujímavý článok zadarmo:  Mýtne brány v Chorvátsku skončia. Platiť si budete za kilometre takto

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *