Máte aj vy tento problém s konármi ako väčšina Slovákov? Vieme ako pomôcť

pexels pixabay 280221

Na náš pozemok zasahujú konáre susedových stromov či kríkov – to je celkom bežný prípad. Môžeme ich jednoducho odrezať, ak nás obťažujú? Máme na to právo? Ako blízko susedovho pozemku treba vysadiť stromy a kríky?

Susedove konáre padajú na náš pozemok – to je bežný prípad

Výsadba stromov a kríkov v tesnej blízkosti plota, takmer na hranici so susedovým pozemkom, nie je bohužiaľ ničím výnimočným. Takéto pohľady sa skutočne naskytnú takmer v každej záhrade. Problém nastáva, keď daný strom či ker dosiahne výraznú veľkosť, nadmerne zatieni záhradu alebo jeho konáre (prípadne korene) prekážajú iným spôsobom, čo robiť potom? Aké máme práva?

Samozrejme, najlepším riešením je vždy porozprávať sa so susedom. Veľa vecí sa dá vyriešiť priateľsky, namiesto toho, aby ste okamžite začali bitku alebo podnikli oficiálne kroky – označili kanón podpísaný „Mám právo“. Bohužiaľ to nie je vždy možné, najmä ak máte dočinenia s nepríjemným, konfliktne orientovaným človekom, ktorý ide proti srsti. Potom sa skutočne oplatí poznať svoje práva a konať podľa pravidiel.

Odrezanie susedovho konára na mojom pozemku – postupnosť úkonov

Odpoveď možno nájsť v ustanovení Občianskeho Zákonníka. Preto najmä nesmie.. nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

Výkladom opaku možno ustáliť, že v prípade, ak konáre presahujú nad susedným pozemok, vlastník tohto pozemku je oprávnený konáre a korene odstrániť, avšak musí tak urobiť šetrným spôsobom a vo vhodnej ročnej dobe.

Ďalší zaujímavý článok zadarmo:  Trávnik koste len v tomto čase, inak mu veľmi ubližujete a nebude dobre vyzerať

Nevhodnosť doby je určená vegetačným obdobím. Za šetrný treba považovať taký zásah, ktorý je primeraný na odstránenie rušenia. Musí sa zohľadniť typ stromu, zásah musí byť šetrný a taký, aby dosiahol účel, avšak nesmie spôsobiť škodu väčšiu, než aká by hrozila. Najlepšie je dohodnúť sa so susedom a postupovať spoločne, v súčinnosti.

pexels karolina grabowska 4206118

V tejto súvislosti možno vychádzať aj zo zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny a Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 ktorou sa vykonáva zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Podľa § 17 ods. 5 Vyhlášky  Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípadoch rezov produkčných ovocných drevín alebo v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.

Čo máme robiť, ak susedov vysoký strom zatieňuje našu záhradu?

Ak sa konáre nedajú odstrániť svojpomocne, pretože sú príliš vysoké a strom rastúci na susedovom pozemku spôsobuje výrazné zatienenie našej záhrady, môžete sa odvolať. Vlastník nehnuteľnosti je podľa jej obsahu povinný zdržať sa činností, ktoré by zasahovali do užívania susedných nehnuteľností nad priemernú mieru vyplývajúcu zo sociálno-ekonomického účelu nehnuteľnosti a miestnych pomerov. To okrem iného zahŕňa: tienenie iných pozemkov.

Ďalší zaujímavý článok zadarmo:  Vyrobte si ľahko hnojivo z cibuľových šupiek a vaše uhorkové sadenice ožijú

Ak v takom prípade sused strom nevyrúbe sám, môžete podať žalobu na súd, ktorej výsledkom bude príkaz na jeho výrub. Toto je samozrejme konečné riešenie. Možno v takom prípade stačí orezať konáre, aby strom prestal spôsobovať problémy. Z pohľadu milovníka rastlín a záhrad je tento prístup optimálny. Príliš veľa stromov na Slovensku, najmä v mestách, je vyrúbaných bez dostatočne dobrých dôvodov.

Ako blízko susedovho pozemku treba vysadiť stromy a kríky?

Občianske právo neurčuje, v akej vzdialenosti od hranice pozemku majú byť stromy a kríky vysadené . To je dôvod, prečo vzniká veľa problémov. Ľudia bez fantázie vysádzajú stromy a kríky príliš blízko, neberúc do úvahy, že ide o skupiny rastlín, ktoré výrazne rastú, môžu zatieniť susedov pozemok, poškodiť plot alebo dokonca spôsobiť dvíhanie koreňov chodníkov a cestičiek v záhrade.

Zdravý rozum (rovnako ako súdna prax) odporúča dodržiavať minimálny odstup:

  • 1 m od hranice pozemku v prípade nízkych kríkov,
  • aspoň 2 m pri výsadbe vysokých kríkov a nízkych stromov,
  • a dokonca aj 5 metrov pri výsadbe vlašských orechov, vysokých čerešní alebo iných vysokých, rozložitých stromov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *