Slovákom hrozí už aj za kúrenie takáto veľká pokuta. Dajte si pozor, či týmto nekúrite

kurenie pokuty

Vykurovacia sezóna je v plnom prúde a s ňou prichádzajú aj prísne pravidlá na ochranu ovzdušia. V reakcii na stúpajúce emisie, nový zákon, ktorý nadobudol platnosť v polovici tohto roka, sa snaží riešiť aj problém nelegálneho vykurovania v domácnostiach. S vysokými pokutami a dôkladnými kontrolami sa Slovensko snaží zlepšiť kvalitu ovzdušia pre všetkých občanov. Píše o tom portál zoznam.sk

Kým niektorí majitelia domov siahajú po lacnejších alternatívach na vykurovanie kvôli vysokým cenám energií, je dôležité si uvedomiť, že nie všetky spôsoby vykurovania sú povolené. Porušenie zákona o ochrane ovzdušia môže viesť k vysokým pokutám, ktoré sa môžu pohybovať v tisícoch eur.

Riešením problému sú časté kontroly spaľovacích zariadení na tuhé alebo kvapalné palivá. Ak máte podozrenie, že váš sused vykuruje nelegálne, môžete na neho podať podnet. Kontroly budú vykonávané na základe podnetov od občanov, a kontrolóri majú právo voľne vstúpiť do domovov osôb podozrivých z neprípustného znečisťovania ovzdušia.

Dôkladné kontroly nebudú zahŕňať len priemyselné zariadenia a dopravu, ale aj domácnosti. Je dôležité si uvedomiť, že už nie je dovolené spaľovať všetko, čo horí, a čo sa chce človek zbaviť. V domácich kotloch a kachliach je zakázané spaľovať odpad a palivá z neho vyrobené.

TENTO ČLÁNOK PREČÍTALI VŠETCI:  Možno doma máte veľmi drahý porcelán. Skontrolujte spodok

Zákon zakazuje spaľovanie niektorých materiálov v zariadeniach s tepelným príkonom do 0,3 megawattu. Zakázané palivá zahŕňajú „hnedé uhlie energetické, lignit, uhoľné kaly, uhoľný prach, preplástky a druhotné palivá.“ Výnimkou sú biopalivá a obnoviteľné plyny, ako sú bioplyn a vodík.

Od 1. januára 2024 bude platiť zákaz spaľovania tuhých druhotných palív, s výnimkou druhotného paliva z odpadového dreva, ktoré bude musieť spĺňať príslušné kvalitatívne požiadavky.

Ak máte podozrenie, že váš sused porušuje zákon o ochrane ovzdušia, môžete sa obrátiť na vašu obec, ktorá má na starosti riešenie týchto sťažností. Kontrolu vykonáva Slovenská inšpekcia životného prostredia alebo iný odborne kvalifikovaný technik na základe podnetov od občanov.

Kontroly budú prebiehať v dvoch fázach:

  1. Obec zašle prevádzkovateľovi spaľovacieho zariadenia písomné varovanie, keď obdrží sťažnosť, s informáciou o podozrení z porušovania zákona a oznámením, že v prípade ďalšej sťažnosti bude vykonaná kontrola.
  2. V prípade ďalších sťažností obec kontaktuje Slovenskú inšpekciu životného prostredia, čo dostane aj prevádzkovateľ.
TENTO ČLÁNOK PREČÍTALI VŠETCI:  Už zajtra UDRIE snehová kalamita v týchto miestach na Slovensku. PRIPRAVTE SA

Ak nie je možné identifikovať osobu zodpovednú za prevádzku spaľovacieho zariadenia, stáva sa zodpovedným vlastník daného objektu. Kontrolóri majú právo vojsť do nehnuteľnosti a v prípade potreby môžu požiadať o pomoc Policajný zbor alebo obecnú políciu.

Pokuty za nelegálne vykurovanie môžu byť vysoké. Ak sa dokáže, že sa spaľovali zakázané materiály a palivá, pokuta sa môže vyšplhať až do výšky 5000 eur. Pokuta je nižšia, ak sa spaľuje hnedé uhlie energetické, lignit, uhoľné kaly, uhoľný prach, preplástky a druhotné palivá, v tomto prípade dosahuje maximálnu výšku 500 eur. Pokutu je možné zaplatiť aj na mieste v blokovom konaní do výšky 1000 eur.

Okrem kontroly od úradov je možné problém s dymom a nadmerným znečistením riešiť aj susedskou žalobou na civilný súd, ak kontrola nepreukáže porušenie zákona, ale činnosť je obťažujúca. S prísnymi pravidlami a kontrolami sa Slovensko snaží zabezpečiť lepšiu kvalitu ovzdušia pre všetkých svojich občanov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *